På svenska
Yleiskirje
30/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2005 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 liitteessä 17 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan 1.1.2005 lukien. Tarkistukset koskevat kilometrikorvauksia, ateriakorvausta, majoittumiskorvauksia sekä koti- että ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio

LIITE  KVTES:n liitteen 17 muutokset sekä ulkomaan päivärahat ja hotellikorvaukset