Suomeksi
Cirkulär
30/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2005

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 17 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets 2003-2004 justeras 1.1.2005. Justeringarna gäller kilometerersättningar, måltidsersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid både inrikes- och utrikesresor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

Bilaga  
Ändringar i bilaga 17 i AKTA samt dagtraktamente och hotellersättningar vid resor till utlandet