På svenska
Yleiskirje
29/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TEL-indeksikorotukset vuonna 2005

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut palkka- ja hintatason muutosten perusteella ensi vuodelle työntekijän eläkelaissa tarkoitetun palkkakertoimen, työeläkeindeksiluvun ja ns. siirtymäajan indeksiluvun. Vuodelle 2005 palkkakertoimeksi on vahvistettu 1,028. Vuodelle 2005 on vahvistettu työeläkeindeksiluvuksi 2047 ja eläkeuudistukseen liittyen eräiden eläkkeiden määräytymisen osalta ns. siirtymäajan indeksiluvuksi 2191.

Vahvistettu palkkakerroin merkitsee 2,8 prosentin nousua vuonna 2004 käytettyyn indeksiin verrattuna. Työeläkeindeksi nousee 0,94 prosenttia ja siirtymäajan indeksi 1,86 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2005.

Indeksisidonnaisuudella pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien tosiasiallinen arvo.

Jos eläkkeensaaja on ilmoittanut aikanaan, että hänen eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuodon mukaan, eläke tarkistetaan aikanaan kunnallisen virkaehtosopimuksen tai vastaavan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisten palkkojen yleiskorotusta vastaavasti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen