På svenska
Yleiskirje
28/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon työsuojelun valvontahanke

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisessa työolojen parantamiseen tähtäävässä toimintapolitiikassa terveydenhuollon työpaikat on nostettu yhdeksi painopistealueeksi. Ministeriö on asettanut työsuojelupiireille terveydenhuoltoalan työolosuhteita koskevia tulostavoitteita. Näitä tavoitteita toteuttamaan sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on perustanut valtakunnallisen hankkeen, joka koordinoi työsuojelupiirien lakisääteistä valvontaa terveydenhuollon työpaikoilla.

Työsuojelupiireille asetettujen tulostavoitteiden mukaan työsuojelupiirien tulee varmistaa, että terveydenhuoltoalan työpaikoilla työnantaja luo sellaiset menettelyt ja hallintajärjestelmät, joilla asiakasväkivaltaan, häirintään ja epäasialliseen kohteluun, työn aiheuttamaan haitalliseen henkiseen kuormitukseen sekä käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin liittyvät ongelmat voidaan poistaa tai hallita.

Tämän yleiskirjeen liitteenä olevassa muistiossa (18.10.2004) selvitetään hankkeen asettamisen perusteita ja tavoitetta sekä hankkeen toteutusta ja toimintatapaa.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä selvityksen valvontahankkeesta. Tässä yhteydessä on sovittu siitä, että Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmista.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on edistänyt terveydenhuollossa tapahtuvaa laajaa ja monipuolista työelämän kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö on vakuuttanut Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, että valvontahankkeessa korostuvat kehittävä, ohjaava ja neuvova toiminta. Tästä syystä Kunnallinen työmarkkinalaitos toivookin, että terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien vastaanottaessa työsuojelupiirien edustajia valvontahanketta käynnistettäessä ja toteutettaessa mahdollisuuksien mukaan korostuisi työelämän kehittämisen kumppanuus perinteisen valvontaviranomaisnäkökulman sijaan.

Kunnallinen työmarkkinalaitos haluaa myös korostaa, että valvontahanke tarjoaa terveydenhuoltoalan organisaatioille tilaisuuden käyttää hyväksi valvontaviranomaisten asiantuntemusta työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisessä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                           Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                           Jukka Sädevirta

LIITE  Muistio 18.10.2004

TIEDOKSI  Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto