Suomeksi
Cirkulär
28/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Social- och hälsovårdsministeriets projekt om tillsyn över arbetarskyddet inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriets nationella policy som syftar till att förbättra arbetsförhållandena har gjort arbetsplatserna inom hälso- och sjukvården till ett prioriteringsområde. Ministeriet har ställt upp sådana resultatmål för arbetarskyddsdistrikten som gäller arbetsförhållandena inom hälso- och sjukvården. För att uppfylla dessa mål har social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning startat ett nationellt projekt som koordinerar arbetarskyddsdistriktens lagstadgade tillsyn över arbetsplatser inom hälso- och sjukvården.

Enligt de resultatmål som ställts upp bör arbetarskyddsdistrikten säkerställa att arbetsgivaren på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården skapar sådana metoder och styrsystem som kan bidra till att avlägsna eller ge kontroll över problem med våldsamma klienter, störningar och osakligt bemötande, skadlig psykisk belastning som orsakas av arbetet och lyft och flyttningar som ska göras för hand.

I promemorian (18.10.2004) som följer som bilaga till detta cirkulär utreds grunderna för tillsättandet av projektet och projektets mål, genomförande och verksamhetssätt.

Kommunala arbetsmarknadsverket har fått en utredning om tillsynsprojektet av social- och hälsovårdsministeriet. I detta sammanhang har man kommit överens om att Kommunala arbetsmarknadsverket informerar hälsocentralerna och sjukvårdsdistrikten om social- och hälsovårdsministeriets planer.

Kommunala arbetsmarknadsverket har främjat det omfattande och mångsidiga arbetet med att utveckla arbetslivet inom hälso- och sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriet har garanterat Kommunala arbetsmarknadsverket att tillsynsprojektet betonar utvecklande, styrande och rådgivande verksamhet. Därför hoppas Kommunala arbetsmarknadsverket att hälsocentralerna och sjukvårdsdistrikten när de tar emot representanter från arbetarskyddsdistrikten vid projektets början och under projektets gång i mån av möjlighet betonar partnerskapet vid utvecklingen av arbetslivet i stället för tillsynsmyndighetsperspektivet.

Kommunala arbetsmarknadsverket vill också framhäva att tillsynsprojektet erbjuder organisationer inom hälso- och sjukvården en möjlighet att utnyttja tillsynsmyndighetens sakkunskap vid utvecklingen av arbetslivets kvalitet och resultat.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta

Bilaga  Promemoria 18.10.2004 (på finska)

För kännedom  Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning