På svenska
Yleiskirje
26/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ammattilehti kuntatyönantajille

Kuntatyönantaja on kunta-alan työmarkkinalehti ja henkilöstöhallinnon ammattilehti. Se on tärkeä tietolähde kunta-alaa, työmarkkinoita ja työelämää koskevissa asioissa.

Työelämä muuttuu nopeasti, kunnissa on varauduttava kilpailuun osaavasta työvoimasta ja toiminnan tuloksellisuutta on parannettava. Tähän tarvitaan monipuolista asiantuntijuutta. Kuntatyönantaja tarjoaa esimiehille tiiviin ja monipuolisen paketin työelämää, henkilöstöhallintoa ja palkkauksen kehittämistä koskevista asioista, antaa työkaluja työnantajatehtävien hoitamiseen ja välittää tietoa muiden kuntayksiköiden käytännön kokemuksista.

Kuntatyönantaja ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehden tilaushinta on vuonna 2005 sama kuin tänä vuonna eli 35 euroa julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 40 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata vuositilauksena kalenterivuodeksi tai kestotilauksena. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantajaa esimiehilleen, työnantajatehtävissä ja henkilöstö- ja palkkahallinnossa työskenteleville sekä virastoihin, laitoksiin ja yksiköihin.

KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilattaisiin työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille kuten kunnanhallitusten jäsenille.

Lehteä voi tilata joko esitteen tilauslomakkeella tai Internetistä osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi/kuntatyönantaja > Asiakaspalvelu, jossa on myös mahdollisuus joukkotilaukseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Työmarkkinatiedottaja                              Kirsti Hyrkäs

TIEDOKSI
Henkilöstöhallinnon vastaavat
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt

LIITTEET   Lehden esitteitä