Suomeksi
Cirkulär
26/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Facktidskriften för kommunala arbetsgivare

Kuntatyönantaja är kommunsektorns arbetsmarknadstidning och en facktidskrift för personalförvaltningen. Tidningen är en viktig informationskälla i frågor som berör kommunsektorn, arbetsmarknaden och arbetslivet. Tidningen är finskspråkig, men innehåller en svenskspråkig sektion, Nytt från KA.

Arbetslivet förändras snabbt och kommunerna måste förbereda sig på konkurrens om kompetent personal och förbättra verksamhetens resultat. Detta kräver mångsidig sakkunskap. Kuntatyönantaja erbjuder cheferna ett komprimerat och allsidigt paket som tar upp frågor om arbetslivet, personalförvaltningen och löneutvecklingen, ger verktyg för arbetsgivaruppgifter och förmedlar information om praktiska erfarenheter i andra kommuner och samkommuner.

Kuntatyönantaja utkommer 6 gånger om året. År 2005 är årsavgiften 35 euro, dvs. samma pris som i år, vid beställning från utgivaren, Kommunala arbetsmarknadsverket, och 40 euro vid beställning via ombud. Tidningen kan beställas som årsprenumeration eller som fortlöpande prenumeration. Faktureringen sker per kalenderår.

Enlig Kommunala arbetsmarknadsverket är det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer Kuntatyönantaja till sina chefer, till personer i arbetsgivaruppgifter, till anställda som arbetar med personal- och löneförvaltning och till kanslier, kontor, inrättningar och arbetsenheter.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar också att man beställer Kuntatyönantaja till de förtroendevalda som beslutar om arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel medlemmarna i kommunstyrelsen. Tidningen kan beställas antingen via prenumerationsblanketten i reklambladet eller via internet på adressen www.kuntatyonantaja.fi/kuntatyonantaja > Asiakaspalvelu, där det finns möjlighet till massprenumeration.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör                      Kirsti Hyrkäs

FÖR KÄNNEDOM
Ansvariga för personalfrågor
Direktörerna och cheferna för kanslier, kontor, inrättningar och
arbetsenheter

BILAGOR  Reklamblad