På svenska
Yleiskirje
23/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suositus yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi

Kunnallinen työmarkkinalaitos on yleiskirjeellä 9/2004 lähettänyt kunnille ja kuntayhtymille tiedoksi yhdenvertaisuuslain (21/2004), joka tuli voimaan 1.2.2004.

Lain 4 §:ssä on säädetty viranomaisten velvollisuudesta edistää kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Tämän lisäksi viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoite koskee kaikkia kuntia ja suurta osaa kuntayhtymistä ottaen huomioon kunnan väestö- ja hallintorakenne ja toiminnan luonne. Suunnitelman laajuus riippuu esimerkiksi siitä, kuinka merkityksellinen etninen alkuperä on päätöksenteon aineellisen luonteen, asiakaskunnan rakenteen tai viranomaisen muun toimintaympäristön kannalta. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen tai osa muuta suunnitelmaa kuten esim. tasa-arvolain mukaista tasa-arvosuunnitelmaa tai kunnan kotouttamislain mukaista suunnitelmaa.

Työministeriö on 9.9.2004 antanut lain 4 §:n perusteella yleiset suositukset suunnitelman sisällöstä (liite). Työministeriö suosittaa, että viranomaiset aloittaisivat yhdenvertaisuussuunnitelmien valmistelun niin, että suunnitelmat valmistuisivat vuoden 2005 loppuun mennessä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

LIITE  Työministeriön yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi