Suomeksi
Cirkulär
23/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om innehållet i likabehandlingsplanen

Med cirkulär 9/2004 skickade Kommunala arbetsmarknadsverket lagen om likabehandling (21/2004) för kännedom till kommunerna och samkommunerna.

Enligt lagens 4 § ska myndigheterna i all sin verksamhet främja likabehandling. Dessutom ska myndigheterna utarbeta en likabehandlingsplan för främjande av etnisk likabehandling. Denna skyldighet gäller alla kommuner och en stor del av samkommunerna med beaktande av kommunernas befolknings- och förvaltningsstruktur och verksamhetens karaktär. Planens omfattning beror till exempel på hur stor betydelse det etniska ursprunget har för substansen i beslutsfattandet, klientstrukturen eller myndighetens omvärld i övrigt. Likabehandlingsplanen kan vara en separat plan eller ingå i en annan plan, t.ex. en jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagen eller en plan enligt integrationslagen.

I enlighet med lagens 4 § utfärdade arbetsministeriet 9.9.2004 en rekommendation om innehållet i likabehandlingsplanen. (Bilaga på finska. Den svenska versionen blir klar något senare och läggs ut på arbetsministeriets hemsida på adressen www.mol.fi/migration.) Arbetsministeriet rekommenderar att myndigheterna påbörjar arbetet med likabehandlingsplanerna så de är klara före slutet av 2005.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                      Heikki Saipio

Bilaga
Työministeriön yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi
(Arbetsministeriets allmänna rekommendationer om innehållet i likabehandlingsplanen)