På svenska
Yleiskirje
21/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KARTUKE - Tutkimus- ja kehittämisohjelma

KARTUKE - Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämisohjelman toinen vaihe on käynnistynyt tänä vuonna työministeriön TYKES-ohjelman myöntämällä rahoituksella. Tuloksellisuusarvioinnista kertynyttä tietoa ja kokemusta on tarkoitus saattaa vuosina 2004-2005 laajemmin kuntien ja kuntayhtymien käyttöön. Työsuojelurahaston rahoittama Kuopion, Lapin, Tampereen ja Joensuun yliopistojen tutkimusohjelma päättyy vuoden 2004 lopussa. Alustavia tuloksia on jo ilmestynyt yliopistojen julkaisuissa ja niitä on esitelty tuloksellisuusverkoston seminaareissa tämän vuoden aikana. Tutkimusohjelman tutkimustulokset julkistetaan tuloksellisuusverkoston seminaarissa 23.-24.11.2004.

TYKES-ohjelman myöntämällä rahoituksella laajennetaan tuloksellisuusverkoston toimintaa. Syksyn 2004 aikana on tarkoituksena käynnistää alueellisia verkostoja ja kehittämishankkeita tuloksellisuusarvioinnin kehittämiseksi tutkimustulosten pohjalta. Näiden verkostojen vastuuhenkilöinä toimivat edellisellä kaudella tuloksellisuusverkostossa toimineet kuntien, kuntayhtymien tai yliopistojen edustajat. Alueellisessa kehittämistyössä on mukana myös KARTUKE-ohjelman arviointia varten käynnistetty AURORA-hanke, josta vastaa tutkimusjohtaja Robert Arnkil ja Sosiaali-kehitys Oy. Näihin verkostoihin on mahdollisuus tulla mukaan syksyn aikana. Verkostojen toiminnasta sovitaan 24.11.2004 tuloksellisuusverkoston seminaarissa.

Tuloksellisuusarviointia kehitetään myös vuosina 2004-2005 mentorointiohjelman avulla. Tuloksellisuusarvioinnin kehittämistyössä mukana olleet henkilöt voivat toimia mentoreina, opastajina, tuloksellisuusarviointia käynnistävien kuntien ja kuntayhtymien vastuuhenkilöille, aktoreille. Mentorintiohjelmissa suositellaan, että mentorin ja aktorin tapaamisia olisi n. kerran kuukaudessa, jolloin voi käydä läpi kehittämistyöhön liittyviä kysymyksiä. Ohjelman aikana järjestetään myös yhteisiä työpajoja, joissa voidaan hyödyntää tutkimustuloksia ja muiden kokemuksia. Mentorointiohjelmaan voi ilmoittautua aktoriksi, jonka jälkeen haemme kullekin kunnalle tai kuntayhtymälle sopivan mentorin syksyn 2004 aikana.

Tuloksellisuusverkostossa on suunnitteilla myös vuosiksi 2004-2005 oppimisfoorumi, jonka aiheena on tuloksellisuusarviointi strategisen henkilöstöjohtamisen toimintona. Tämän foorumin tarkoituksena on hyödyntää tutkimusta ja kehittämistyötä, jotka liittyvät strategioiden ja henkilöstöstrategioiden yhteensopivuuteen, kytkentään tuloksellisuusarviointiin ja palkitsemisjärjestelmiin sekä niiden toimimiseen käytännössä. Tässä verkostossa tehdään yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun palkitsemisprojektin ja HENSTRA-verkoston kanssa. Rahoitushakemuksen TYKES-ohjelmalle tekee LAATU-verkoston jäsenistä Teijo Räsänen Innotiimi Oy:stä. Tästä aiheesta kiinnostuneet kunnat ja kuntayhtymät voivat hakeutua oppimisfoorumiin mukaan syyskuun 2004 aikana.

Tuloksellisuusarviointi strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta on aiheena myös HENSTRA-verkostossa suunnitteilla olevassa Terveydenhuollon oppimisverkostossa, jonka vastuuhenkilönä tulee toimimaan professori Juha Kinnunen Kuopion yliopistosta.

Tuloksellisuusverkosto on toiminut vuosina 2002-2004 siten, että seminaareissa on käsitelty sekä kokemuksia että tutkimustietoa tuloksellisuusarvioinnin toimivuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutuksessa ja koko kunnassa tai kuntayhtymässä. Teknisen sektorin ensimmäinen seminaari järjestetään 7.9.2004, jolloin julkistetaan myös teknisen sektorin tuloksellisuusarviointia koskeva opas. Henkilöstövoimavarojen arviointia koskevan seminaarin 7.-8.10. toisena päivänä on esillä myös KARTUKE-tutkimustuloksia ja 11.-12.10. järjestetään koulutussektorin seminaari.

Koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon oppaat ilmestyvät syksyn 2004 aikana. Myös tuloksellisuusverkoston toimintaa oppivana verkostona kuvaava julkaisu ja strategiseen työhön liittyvä julkaisu ilmestyvät syksyn aikana. Näitä julkaisuja voi tilata Työturvallisuuskeskuksesta. Tutkimusjulkaisuja on saatavilla yliopistojen julkaisumyynnistä.

KARTUKE-tuloksellisuusverkoston tulevasta toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Terttu Pakariseen, p. (09) 771 2228, 050 3380 472, terttu.pakarinen(at)kuntaliitto.fi.

Lisätietoja www.kuntatyonantajat.fi/työelämän kehittäminen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                   Jukka Sädevirta