På svenska
Yleiskirje
20/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatilastot kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sekä lääkärien virkaehtosopimuksessa

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat 13.11.2002 sopimuksen kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007. Se on soveltamisohjeineen lähetetty tiedoksi yleiskirjeellä 1/2003.

Em. sopimuksessa on sovittu mm., että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuodesta 2003 alkaen vuosittain tilaston, josta käy ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien peruspalkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili. Vastaava tilasto julkaistaan ylimmän johdon peruspalkoista ja eräistä muistakin erikseen sovittavista palkkahinnoittelun ulkopuolisista henkilöstöryhmistä.
 
Oheisena (liitteet 1-3) lähetetään tiedoksi keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2003 KVTES:n, TS:n ja Lääkärisopimuksen sopimusaloilla. Ne perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tilastoon (Tilastokeskuksen keräämä Kuntasektorin palkat) ja löytyvät myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilta www.kuntatyonantajat.fi. Edellinen vastaava tilasto lähetettiin KT:n yleiskirjeissä 24/2003, 28/2003 ja 29/2003.

Tilastotiedot ovat lokakuulta 2003, joten ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita sopimuskorotuksia tai muita peruspalkan muutoksia. Jos palkkatilastoja käytetään vertailupohjana paikallisille palkkaratkaisuille, lokakuun 2003 jälkeen tehdyt korotukset ja voimassa oleva palkkahinnoittelu on otettava huomioon.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                        Margareta Heiskanen
 
LIITTEET

  1. KVTES:n keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2003
  2. Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2003
  3. Lääkärisopimuksen keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2003