Suomeksi
Cirkulär
20/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistik inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och tjänstekollektivavtalet för läkare

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna undertecknade 13.11.2002 ett avtal om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003–2007. Löneutvecklingsavtalet med tillämpningsdirektiv skickades för kännedom i cirkulär 1/2003.

I avtalet har man bl.a. kommit överens om att Kommunala arbetsmarknadsverket från och med år 2003 årligen publicerar statistik som anger de genomsnittliga grundlönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil. Motsvarande statistik publiceras om den högsta ledningens grundlöner och enligt särskild överenskommelse också om vissa andra personalgrupper utanför lönesättningen.

Som bilaga (1–3) sänds för kännedom de genomsnittliga grundlönerna inom AKTA, TS och läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2003. De bygger på den färskaste statistiken (Statistikcentralens uppgifter om lönerna inom kommunsektorn) och finns också på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor www.kuntatyonantajat.fi. Föregående motsvarande statistik skickades i KA:s cirkulär 24/2003, 28/2003 och 29/2003.

Eftersom uppgifterna är från oktober 2003 saknas avtalsenliga förhöjningar och övriga ändringar i grundlönen som gjorts efter denna tidpunkt. Om lönestatistiken används som jämförelsematerial vid de lokala lönebesluten, bör förhöjningar som gjorts efter oktober 2003 och den gällande lönesättningen beaktas. 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                 Jouni Ekuri
 
Utredningschef                               Margareta Heiskanen
 
BILAGOR

  1. De genomsnittliga grundlönerna inom AKTA och decilindelningen i oktober 2003
  2. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom tekniska sektorn och decilindelningen i oktober 2003
  3. De genomsnittliga grundlönerna inom läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2003