På svenska
Yleiskirje
19/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.9.2004

Palkantarkistukset

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosiksi 2003-2007 tehdyn sopimuksen perusteella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) soveltamisalalla on 1.9.2004 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikallisesti käytettävä järjestelyvaraerä, jonka suuruus on vähintään 0,5 % sopimusalan palkkasummasta. Järjestelyvaraerä lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 19 §:n 6 kohdan mukaisten käytössä olevien aritmeettisten keskituntiansioiden summasta.

Järjestelyvaraerän käyttö

Järjestelyvaraerä käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja, joissa korjaustarve on todettu suurimmaksi. Suorituspalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,5 %:lla. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,5 %:lla ja näin muodostuvat tavoiteansiot, kiinteät osat ja rahaksimuuntokertoimet ovat seuraavat:

Tavoiteansiot, €/t

Taso I 12,73-15,77
Taso II 11,41-14,08
Taso III 10,94-12,83
Taso IV 10,46-12,23
Taso V 9,72-11,34
Taso VI 8,87-10,34

Kiinteät osat, €/t

Taso I 8,27-10,25
Taso II 7,42-  9,16
Taso III 7,12-  8,33
Taso IV 6,80-  7,96
Taso V 6,31-  7,38
Taso VI 5,77-  6,71

Rahaksimuuntokertoimet, €/min

Taso I 0,0743-0,0920
Taso II 0,0665-0,0833
Taso III 0,0638-0,0749
Taso IV 0,0611-0,0714
Taso V 0,0567-0,0660
Taso VI 0,0519-0,0603

Neuvottelumenettely

Paikallisen järjestelyvaran käytöstä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestön edustajien kanssa kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä. Uudet neuvottelut eivät ole tarpeen, mikäli 1.9.2004 lukien käytettävästä erästä on jo neuvoteltu 1.3.2004 lukien käytettyä paikallista järjestelyvaraa koskeneiden neuvottelujen yhteydessä siten kuin sopijaosapuolet suosittivat kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 2/2004.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi