På svenska
Yleiskirje
16/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta-seminaari 2004

Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari, Lappeenranta-seminaari järjestetään 27. kerran 19.-20.8.2004 kaupungintalon kongressisalissa, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Työelämän kehittäminen yhteistoiminnallisin ratkaisuin parantaa tuloksellisuutta ja samalla henkilöstön työelämän laatua. Palvelujen tuottamisen realiteettien ja henkilöstön välinen yhteys on työvoimavaltaisella kunta-alalla kiinteä. Henkilöstön voimakas eläköityminen erityisesti vuosikymmenen loppupuolella pakottaa jatkossa miettimään erilaisia vaihtoehtoja ja uuden osaamisen tarpeita. Keskeistä on kuntien ja niiden henkilöstön kyky vastata mm. väestön ikääntymisen aiheuttamiin palvelutoiminnan muutoksiin.

Seminaarin ohjelma on jaksotettu KUNNAT-VERKOT-SEUTUKUNNAT -teeman ympärille yhdeksään jaksoon.

Tilaisuus on tarkoitettu henkilöstöhallinnon, johtamisen ja yhteistoiminnan kehittäjille, päättäjille ja tekijöille.

Osallistujiksi tähän vuosittaiseen suurtapahtumaan odotetaan tänäkin vuonna lähes tuhatta työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajaa. Kunnallinen työmarkkinalaitos toivoo, että myös työnantajat lähettävät edustajiaan seminaariin. Seminaari on vuorovaikutteinen; tarkoitus välittää kommentteja, tehdä kysymyksiä ja käydä keskustelua. Tämän vuoksi luentolyhenteet ovat luettavissa Lappeenrannan kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.lappeenranta.fi sitä mukaa kuin ne ovat järjestäjien käytettävissä.

Liitteenä on seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen. Ne pyydetään saattamaan myös yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenten tietoon. Järjestäjistä riippumattomista syistä aiheutuvat muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                    Jouni Ekuri

Apulaisneuvottelupäällikkö         Pirkko Leivo


LIITE  Seminaariohjelma