Suomeksi
Cirkulär
16/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 2004

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn, Villmanstrand-seminariet, arrangeras för 27 gången 19-20.8.2004 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Arbetslivsutveckling som utgår ifrån olika samarbetsmodeller ger bättre resultat och höjer samtidigt arbetslivskvaliteten. Det finns ett nära samband mellan realiteterna i serviceproduktionen och personalen på den arbetsintensiva kommunsektorn. Den kraftiga pensioneringsvåg som är att vänta, speciellt i slutet av detta decennium, tvingar oss att i fortsättningen överväga olika alternativ och nya kunskapsbehov. Det viktiga är kommunernas och de anställdas förmåga att svara på bl.a. de förändringar som en allt äldre befolkning ställer på servicen.

Seminarieprogrammet, i nio delar, behandlar temat KOMMUNER - NÄTVERK - REGIONER.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna.

Det årliga storevenemanget förväntas också i år samla närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna sänder representanter till seminariet. Seminariet har en dialoginriktad uppläggning och ger möjligheter till kommentarer, frågor och diskussioner. Med tanke på diskussionen läggs föredragsresuméer ut på Villmanstrands webbsidor, adress www.lappeenranta.fi, efterhand som de blir klara.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen ombesörja att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Ändringar i programmet kan ske av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Biträdande förhandlingschef            Pirkko Leivo

Bilaga  Seminarieprogrammet (på finska)