På svenska
Yleiskirje
8/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on tullut voimaan 1.1.2003 lukien (liite). Edun määriä ja lapsikorotusta on tarkistettu. Samoin on sopimuksen 2 §.ää tarkistettu siten, että viranhaltijan tai työntekijän käyttäessä oikeuttaan lakisääteiseen perhevapaaseen katsotaan hänen palvelussuhteensa jatkuvan yhdenjaksoisesti.

Sekä yksityisen sektorin että kuntasektorin neuvotteluissa jäätiin erimielisiksi rekisteröidyn parisuhteen osapuolten rinnastamisesta aviopuolisoon edunsaajamäärityksessä.

Osapuolet neuvottelevat vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta.

Edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehottaa kuntia/kuntayhtymiä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta

LIITE

1. Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta