På svenska
Yleiskirje
35/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2004 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 17 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan 1.1.2004 lukien. Tarkistukset koskevat kilometrikorvauksia eräiltä osin, ateriakorvausta, majoittumiskorvauksia sekä koti- että ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia.

Kilometrikorvaukset eivät ole muuttuneet lukuun ottamatta henkilöauton alle 5 000 km:n korvauksen alentumista ja eräiden ns. lisäsenttien korotusta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITE
1. KVTES:n liitteen 17 muutokset sekä ulkomaan päivärahat ja hotellikorvaukset