Suomeksi
Cirkulär
35/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2004

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 17 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets justeras 1.1.2004. Justeringarna gäller kilometerersättningarna till vissa delar, måltidsersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid både inrikes- och utrikesresor.

Kilometerersättningarna har inte ändrats förutom att ersättningen för kortare personbilsresor än 5 000 km sänks och att vissa så kallade tilläggscent höjs.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                       Heikki Saipio

Bilaga 
Ändringar i bilaga 17 i AKTA samt dagtraktamente och hotellersättningar vid resor till utlandet