På svenska
Yleiskirje
31/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TEL-indeksikorotukset vuonna 2004

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut palkka- ja hintatason muutosten perusteella ensi vuoden TEL-indeksiluvut. Työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu, alle 65-vuotiaiden työeläkkeet, TEL-indeksiluku on 2151 ja mainitun lainkohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu, yli 65-vuotiaiden eläkkeet, indeksiluku on 2028 vuonna 2004.

Edellä sanotun perusteella vanhoja eläkkeitä korotetaan 1.1.2004 lukien alle 65-vuotiailla 2,3 prosentilla ja yli 65-vuotiailla 1,3 prosentilla.

Indeksisidonnaisuudella pyritään turvaamaan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien tosiasiallinen arvo.

Jos eläkkeensaaja on ilmoittanut aikanaan, että hänen eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuodon mukaan, eläke tarkistetaan aikanaan kunnallisen virkaehtosopimuksen tai vastaavan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisten palkkojen yleistarkistusta vastaavasti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                         Margareta Heiskanen