På svenska
Yleiskirje
27/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2003 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2004 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt 1.10.1995 voimaan tulleen koulutussopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 2–6 yksilöidyt AKAVA-JS ry:n, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n, Kunta-alan unioni/KTV ry:n, Kunta-alan unioni/KVL ry:n ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2004 sekä liitteessä 1 yksilöidyt muutokset hyväksyttyyn vuoden 2003
ay-koulutukseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                   Markku Roiha

LIITTEET
1. Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2003 ay-koulutukseen
2. AKAVA-JS ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2004
3. KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2004
4. Kunta-alan unioni/KTV ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2004
5. Kunta-alan unioni/KVL ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2004
6. TNJ ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2004