Suomeksi
Cirkulär
27/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i den fackliga utbildningen 2003 och godkänd facklig utbildning 2004

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 som facklig utbildning godkänt kurserna för år 2004. Kurserna räknas upp i bilagorna 2-6 (på finska) och arrangeras av Akava-OS rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/KAT rf, Kommunfackets union/KTF rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt de ändringar i den fackliga utbildningen 2003 som preciseras i bilaga 1 (på finska).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman           Markku Roiha

Bilagor
1.  Ändringar i fackkurser 2003
2.  Akava-OS rf:s fackkurser 2004
3.  FKT rf:s fackkurser 2004
4.  Kommunfackets union/KAT rf:s fackkurser 2004
5.  Kommunfackets union/KTF rf:s fackkurser 2004
6.  TFO rf:s fackkurser 2004