På svenska
Yleiskirje
25/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.12.2003

Palkantarkistukset

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosiksi 2003–2007 tehdyn sopimuksen perusteella kunnallista tuntipalkkaista henkilöstöä koskevat ensimmäiset palkantarkistukset toteutetaan 1.12.2003 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) soveltamisalalla on paikallisesti käytettävä järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 1.12.2003 lukien vähintään 0,8 % sopimusalan palkkasummasta. Järjestelyvaraerä lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 19 §:n 6 kohdan mukaisten käytössä olevien aritmeettisten keskituntiansioiden summasta.

Järjestelyvaraerän käyttö

Järjestelyvaraerä käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja, joissa korjaustarve on todettu suurimmaksi. Suorituspalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,8 %:lla. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,8 %:lla ja näin muodostuvat tavoiteansiot, kiinteät osat ja rahaksimuuntokertoimet ovat seuraavat:

Tavoiteansio

Taso I   12,43–15,40 €/t
Taso II  11,14–13,75 €/t
Taso III 10,69–12,53 €/t
Taso IV 10,22–11,94 €/t
Taso V    9,49–11,07 €/t
Taso VI   8,67–10,10 €/t

Kiinteät osat

Taso I   8,08–10,01 €/t
Taso II    7,24–8,94 €/t
Taso III   6,95–8,14 €/t
Taso IV   6,64–7,77 €/t
Taso V    6,16–7,20 €/t
Taso VI   5,63–6,56 €/t

Rahaksimuuntokertoimet

Taso I    0,0725–0,0898 €/min
Taso II   0,0650–0,0814 €/min
Taso III  0,0623–0,0731 €/min
Taso IV  0,0597–0,0697 €/min
Taso V   0,0553–0,0645 €/min
Taso VI  0,0506–0,0589 €/min

Neuvottelumenettely

Paikallisen järjestelyvaran käytöstä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestön edustajien kanssa kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen


 

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi