På svenska
Yleiskirje
10/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uusi opas kuntien henkilöstöjohtamisesta

Kunnallinen työmarkkinalaitos suositteli kirjeessään 16/2001 16.5.2001 kunnille ja kuntayhtymille henkilöstövoimavarojen kehittämistä käyttäen strategista johtamista ja henkilöstöstrategioita kehittämisen välineinä. Henkilöstöstrategia tukee kunnan strategisten palvelutavoitteiden saavuttamista. Sen lähtökohtana on kunnan tai kuntayhtymän visio ja palvelutuotannon strategia. On tärkeää, että poliittisten elinten toimintastrategiaa koskevat päätökset ja henkilöstöjohtaminen ovat sopusoinnussa keskenään.

Henkilöstöstrategia kertoo, minkälaista henkilöstöpolitiikkaa kunta noudattaa pyrkiessään saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Siinä määritellään mm. henkilöstöä koskevat määrälliset ja rakenteelliset sekä osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet ottaen huomioon kunnan taloudellinen tilanne, käytännön tason toimenpiteet sekä vastuut ja aikataulun. Kunnan ao. viranomainen hyväksyy strategiset tavoitteet toteutettavaksi kunnan/kuntayhtymän johdon valvonnassa ja seurannassa.

Henkilöstöstrategian muotoilu ja käyttöönotto edellyttää tiedotusaineistojen käyttöä. Työministeriön työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma julkaisi 3.2.2003 yhteistyössä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan henkilöstöjärjestöjen kanssa kirjan kuntasektorin strategisesta henkilöstöjohtamisesta. Lähetämme oheisena tiedoksenne kyseisen julkaisun. Yksittäisiä lisäkappaleita on saatavissa Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta


LIITE

Hyvä henkilöstöjohtaminen kuntasi menestystekijä