På svenska
Yleiskirje
9/02
Kunnanhallituksille

Lukion oppilaan ohjauksen lehtorin työaika sekä peruskoulun ja lukion opettajien elokuun palkka 1.8.2002

Koska eräät kunnat ovat perustaneet lukion oppilaan ohjauksen lehtorin viran kokonaispalkkaukseen ja kokonaistyöaikaan, on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta kokouksessaan 24.4.2002 päättänyt antaa kunnanhallituksille valtuutuksen tehdä paikallinen sopimus lukion oppilaan ohjauksen lehtorin työajasta siten, että se on sama kuin Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) liitteen 1 mukainen peruskoulun oppilaan ohjauksen lehtorin työaika. Palkkaluokasta sopiminen on mahdollista pääsopimuksen antaman valtuutuksen nojalla. Palkkaluokan määräämisessä on otettava rinnastusvirkana huomioon peruskoulun oppilaan ohjauksen lehtorin palkkaus.

Peruskoulun ja lukion opettajien palkkaluokat 1.8.2002 ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa: www.kuntatyonantajat.fi/Virka- ja työehtosopimukset/Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES)/ Elokuun palkka 2002.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri