Suomeksi
Cirkulär
9/02
Till kommunstyrelserna

Arbetstiden för lektorer i elevhandledning i gymnasiet och lönerna för lärare i grundskolor och gymnasier fr.o.m. 1.8.2002

En del kommuner har inrättat eller håller på att inrätta tjänster med totallön eller totalarbetstid för lektorer i elevhandledning i gymnasiet. Därför har Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation på sitt möte den 24 april 2002 beslutat att ge kommunstyrelserna fullmakt att ingå lokala avtal om arbetstiden för lektorer i elevhandledning i gymnasiet; arbetstiden ska vara densamma som för lektorer som sköter elevhandledningen i grundskolan enligt bilaga 1 till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA). Det är möjligt att avtala om löneklassen med stöd av det bemyndigande som ges i huvudavtalet. När löneklassen fastställs skall den lön som betalas till en lektor i elevhandledning i grundskolan beaktas.

Löneklasserna för lärare i grundskolor och gymnasier 1.8.2002 finns på adressen www.kuntatyonantajat.fi/Virka- ja työehtosopimukset/ Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES)/Elokuun palkka 2002. Uppgifterna läggs ut på svenska inom kort. Adressen är då www.kuntatyonantajat.fi/På svenska/Tjänste- och arbetskollektivavtal/ Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn (UKTA)/Lönerna fr.o.m. 1.8.2002.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Anja Vaheri