På svenska
Yleiskirje
22/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 1.2.2003-15.2.2005

Oheisena lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2003–2004 allekirjoituspöytäkirja, sopimuksen muuttunut 19 § sekä liitteet 1–4.

Allekirjoituspöytäkirjassa on esitetty sopimuksen voimassaoloaika, toimenpiteet ennen palkantarkistusten toteuttamista, palkantarkistusajankohdat kustannusvaikutuksineen sekä yksityiskohtaisemmin 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien toteutettavat palkankorotukset. 1.3.2004 toteutettavien palkankorotusten yksityiskohtaiset ohjeet annetaan hyvissä ajoin ennen seuraavaa korotusajankohtaa.

TTES:n uudistetussa 19 §:ssä on täsmennetyt palkkauksen yleismääräykset ja määräykset palkkamuodoista, aikapalkasta, suorituspalkasta sekä keskituntiansion laskemisesta ja tarkistamisesta. Lisäksi 19 §:n uudessa 5. kohdassa on erikoispalkkioita koskevat määräykset. On myös huomattava, että kokonaistuntipalkkausta koskevat sopimusmääräykset on poistettu.

Uudistettuun liitteeseen 2 "ammattien palkkaryhmiin sijoittelu" on otettu mukaan uusia esimerkkiammatteja ja pyritty muutoinkin selkeyttämään ammattien määritelmiä, jotta lopullinen sijoittelu oikeaan palkkaryhmään olisi mahdollisimman helppo suorittaa.

Liitteestä 4 "osaurakka" käy ilmi, että varsinaisesta hinnoittelusta painatetaan oma hinnoittelukirjansa, joka on osa työehtosopimusta. Hinnoittelukirjaan ei sen painamisen jälkeen ole tarpeen tehdä esim. palkantarkistuksista johtuvia muutoksia koska kaikki hinnat ovat aikaurakoita. Hinnoittelukirja on siis sovellettavissa sellaisenaan osaurakointiin myöhemminkin sovittavien työehtosopimusten liitteenä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen

Liitteet 

  1. Allekirjoituspöytäkirja ja
  2. sopimuksen 19 § sekä liitteet 1–4