På svenska
Yleiskirje
21/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2003 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 17 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan 1.1.2003 lukien. Tarkistukset koskevat kilometrikorvauksia, majoittumiskorvausta sekä ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia. Liitteen 17 5 §:stä on poistettu harkinnanvarainen ruuhkaliikennelisä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

 

Liite  KVTES:n liitteen 17 muutokset sekä ulkomaan päivärahat ja hotellikorvaukset