Suomeksi
Cirkulär
21/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2003

De ersättningar för resekostnaderna som finns i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets bilaga 17 justeras 1.1.2003. Justeringarna gäller kilometerersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar för utrikesresor. I bilagans § 5 har det prövningsbaserade tillägget för rusningstrafik slopats.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Heikki Saipio

Bilaga
Ändringarna i bilaga 17, AKTA, samt dagtraktamenten och hotellersättningar för utrikesresor