På svenska
Yleiskirje
18/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lehti kuntatyönantajille

Tietopaketti työmarkkina-asioista

Kuntatyönantaja on kunnallisille työnantajille toimitettu ammattilehti. Se on tärkeä työväline henkilöstö- ja palkkahallinnolle, esimiehille ja päättäjille. Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja lehdessä on ruotsinkielinen osa Nytt från KA.

Kunnat ja kuntayhtymät saavat Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta maksutta yhden Kuntatyönantajan vuosikerran. Sen lisäksi useimmat kuntayksiköt tilaavat Kuntatyönantaja-lehteä esimiehille, henkilöstö- ja palkkausasioita hoitaville sekä työnantaja-asioista päättäville luottamushenkilöille.

Vuonna 2003 lehden tilaushinta on 35 euroa julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 40 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata vuositilauksena kalenterivuodeksi tai kestotilauksena. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittaa, että Kuntatyönantaja tilattaisiin

  • kunnanhallituksen jäsenille ja henkilöstöasioista päättäville
  • luottamushenkilöille,
  • esimiesasemassa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille,
  • henkilöstöasioita ja palkanlaskentaa hoitaville sekä tilintarkastajille,
  • työsuojelupäälliköille, virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

Lehteä voi tilata joko esitteen tilauslomakkeella tai osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi > Kuntatyönantaja > Tilaus.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Jouni Ekuri

Työmarkkinatiedottaja                    Kirsti Hyrkäs

 

Liitteet   Lehden esitteitä (sisältää tilauslomakkeen)

Tiedoksi
Henkilöstöasioista vastaaville
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden esimiehille