Suomeksi
Cirkulär
18/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidningen för Kommunala arbetsgivare

Arbetsmarknadsinformation

Kuntatyönantaja är en facktidning för kommunala arbetsgivare. Tidningen är ett viktigt redskap för personal- och löneadministration, chefer och beslutsfattare. Tidningen Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året och den omfattar också svenskspråkiga sidor, Nytt från KA.

Kommunala arbetsmarknadsverket sänder en gratisårgång till kommunerna och samkommunerna. Därutöver prenumererar de flesta kommunerna på tidningen för ledningen och de personer som sköter personal- och lönefrågor samt för förtroendemän som bestämmer om arbetsgivarärenden.

År 2003 kommer årsavgiften att vara 35 euro vid beställning från utgivaren, Kommunala arbetsmarknadsverket, och 40 euro vid beställning via ombud. Tidningen kan beställas som årsprenumeration för ett kalenderår eller som fortlöpande prenumeration. Faktureringen sker per kalenderår.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att Ni prenumererar på tidningen Kuntatyönantaja

  • för medlemmarna i kommunstyrelsen och förtroendevalda som
  • beslutar om frågor som gäller personalen
  • för tjänsteinnehavare och arbetstagare i chefsställning
  • för de personer som sköter personalfrågor eller löneräkning samt
  • för revisorerna
  • för arbetarskyddscheferna
  • till kanslierna, kontoren, inrättningarna och arbetsenheterna.

Tidningen kan beställas antingen med prenumerationsblanketten i reklambladet eller via Internet: www.kuntatyonantajat.fi > på svenska >
Tidningen Kuntatyönantaja > Prenumerationer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör           Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör      Kirsti Hyrkäs

Bilagor  Reklamblad (inkl. prenumerationsblankett)

För kännedom
De ansvariga för personalfrågor
Cheferna för kanslier, kontor, inrättningar och arbetsenheter