På svenska
Yleiskirje
34/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan palkkatasoselvitys

Vuoden 2000 kunnallisten virka- ja työehtosopimusten solmimisen yhteydessä sovittiin, että sopijaosapuolet käynnistävät tilastollisen selvityksen kunta-alan palkkatasosta ja palvelussuhteen ehdoista verrattuna yleisiin työmarkkinoihin. Selvityksen loppuraportti on valmistunut ja painettu julkaisuksi.

Tilastollinen palkkatasoselvitys tilattiin Tilastokeskukselta. Selvityksen seurantaryhmänä on toiminut kunta-alan tilastotyöryhmä. Tilastotyöryhmä on raportissa tarkastellut Tilastokeskuksen selvityksen tuloksia sekä kirjoittanut kuvaukset ja arviot muista palvelussuhteen ehdoista.

Tutkimuksen perusaineistona on vuoden 1998 palkkarakennetilasto, jota koskevat tiedot olivat tutkimusta aloitettaessa uusimmat saatavilla olevat. Kunta-alaa verrataan ns. yleisiin työmarkkinoihin eli yksityisen sektorin teollisuuden ja palvelualojen, valtion sekä kirkon palkansaajiin. Tulokset on esitetty pääsääntöisesti ammatin, koulutuksen, iän ja alueen suhteen taulukoituina.

Selvitystä koskevista johtopäätöksistä ja mahdollisista toimenpiteistä keskustellaan mm. kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Kunnallisella työmarkkinalaitoksella ja kunta-alan pääsopijajärjestöillä on yhteinen pyrkimys säilyttää kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky sekä turvata pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina.

Kunta-alan palkkatasoselvitys löytyy KT:n nettisivuilta www.kuntatyonantajat.fi. Keskeisimmät tulokset on esitetty osan I sivuilla 29–43 sekä osan II sivuilla 64–73 ja 103–107.

Loppuraportti on tilattavissa Kuntaliiton julkaisumyynnistä, tilausnumero 3–0696, osoite PL 200, 00101 Helsinki. Hinta on 15 euroa.

Myös Kuntatyönantajassa 6/2001 on artikkeli palkkatasoselvityksen tuloksista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                         Margareta Heiskanen