På svenska
Yleiskirje
30/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tietopaketti työmarkkina-asioista

Työnantajalehti päättäjille ja työyksiköihin

Kuntatyönantaja on ammattilehti kunnallisille työnantajille. Se on hyvä työväline jokaiselle esimiestehtäviä ja henkilöstöasioita hoitavalle. Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja lehdessä on ruotsinkielinen osa Nytt från KA.

Kunnat ja kuntayhtymät saavat Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta maksutta yhden Kuntatyönantajan vuosikerran. Useimmat kuntayksiköt tilaavat sen lisäksi Kuntatyönantajaa esimiehille, henkilöstö- ja palkkausasioita hoitaville sekä työnantaja-asioista päättäville luottamushenkilöille.

Vuonna 2002 lehden tilaushinta on 34 euroa suoraan julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 39 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata vuositilauksena kalenterivuodeksi tai kestotilauksena. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee, että Kuntatyönantaja tilattaisiin

  • kunnanhallituksen jäsenille ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille
  • esimiesasemassa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille
  • henkilöstöasioita ja palkanlaskentaa hoitaville sekä tilintarkastajille
  • työsuojelupäälliköille
  • virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

Lehteä voi tilata mainosesitteessä olevalla tilauslomakkeella tai osoitteesta: www.kuntatyonantajat.fi > Kuntatyönantaja > Tilaus.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkinatiedottaja                    Kirsti Hyrkäs

 

LIITE  Lehden mainosesitettä (sisältää tilauslomakkeen)

TIEDOKSI
Henkilöstöasioista vastaaville
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden esimiehille