Suomeksi
Cirkulär
30/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsmarknadsinformation

Tidningen Kuntatyönantaja till cheferna och arbetsenheterna

Kuntatyönantaja är en facktidning för kommunala arbetsgivare. Tidningen är ett bra redskap för alla i chefsställning samt till ansvariga för personalfrågor. Tidningen Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året och den omfattar också svenskspråkiga sidor, Nytt från KA.

Kommunala arbetsmarknadsverket sänder en gratisårgång till kommunerna och samkommunerna. Därutöver prenumererar de flesta kommunerna på tidningen för ledningen och de personer som sköter personal- och lönefrågor samt för förtroendemän som bestämmer om arbetsgivarärenden.

År 2002 kommer årsavgiften att vara 34 euro vid beställning direkt från utgivaren, Kommunala arbetsmarknadsverket, och 39 euro vid beställning via ombud. Tidningen kan beställas som årsprenumeration för ett kalenderår eller som fortlöpande prenumeration. Faktureringen sker per kalenderår.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att Ni prenumererar på tidningen Kuntatyönantaja

  • för medlemmarna i kommunstyrelsen och förtroendevalda som
    beslutar om frågor som gäller personalen
  • för tjänsteinnehavare och arbetstagare i chefsställning
  • för de personer som sköter personalfrågor eller löneräkning samt
    för revisorerna
  • för arbetarskyddscheferna
  • till kanslierna, kontoren, inrättningarna och arbetsenheterna.

Tidningen kan beställas med prenumerationsblanketten i reklamfoldern eller via Internet: www.kuntatyonantajat.fi > på svenska > Tidningen Kuntatyönantaja > Prenumerationer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör Kirsti Hyrkäs

BILAGA
Reklamfolder (inkl. prenumerationsblankett)

FÖR KÄNNEDOM
De ansvariga för personalfrågor
Cheferna för kanslier, kontor, inrättningar och arbetsenheter