På svenska
Yleiskirje
27/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vanhat eläkkeet vuonna 2002

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut palkka- ja hintatason muutosten perusteella ensi vuoden TEL-indeksiluvut. Työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu, alle 65-vuotiaiden työeläkkeet, TEL-indeksiluku on 2054 ja mainitun lainkohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu, yli 65-vuotiaiden eläkkeet, indeksiluku on 1968 vuonna 2002.

Edellä sanotun perusteella vanhoja eläkkeitä korotetaan 1.1.2002 lukien alle 65-vuotiailla 3,685 prosentilla ja yli 65-vuotiailla 2,929 prosentilla.

Jos eläkkeensaaja on ilmoittanut aikanaan, että hänen eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuodon mukaan, eläke tarkistetaan aikanaan kunnallisen virkaehtosopimuksen tai vastaavan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisten palkkojen yleistarkistusta vastaavasti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                        Margareta Heiskanen