På svenska
Yleiskirje
18/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KVTES:n uusien palkkamääräysten alueelliset selostustilaisuudet

Kunnalliseen työmarkkinalaitokseen on tullut lukuisia paikallisia luentopyyntöjä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2001–2002 uusien palkkamääräysten täytäntöönpanosta. Kunnallisella työmarkkinalaitoksella ei valitettavasti ole voimavaroja kuntakohtaisia selostustilaisuuksia varten. Kunnallinen työmarkkinalaitos järjestää kuitenkin ensi syksynä alueellisia yhden päivän selostustilaisuuksia, joissa käsitellään KVTES:n uusien palkkausmääräysten täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

Tilaisuudet on tarkoitettu palkka-asiamiehille ja niille esimiehille, jotka huolehtivat uusien palkkausmääräysten paikallisesta informoinnista ("paikalliset kouluttajat"). Tilaisuuksiin voi osallistua noin 3–4 henkilöä kustakin kunnasta ja kuntayhtymästä. Tilaisuuksien ajankohdista ja paikoista ym. ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään elokuussa 2001.

KVTES:n uusien palkkausmääräysten sisältöä ja täytäntöönpanoa tullaan käsittelemään myös esimerkiksi Kuntakoulutuksen järjestämissä esimiesten koulutustilaisuuksissa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                     Heikki Saipio