Suomeksi
Cirkulär
18/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Regionala informationsmöten om de nya lönebestämmelserna i AKTA

Många kommuner och samkommuner har vänt sig till Kommunala arbetsmarknadsverket med en önskan om att KA:s representanter skall komma och föreläsa om tillämpningen av de nya lönebestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2001–2002. Arbetsmarknadsverket har tyvärr inte tillräckligt med resurser för att hålla föreläsningar i enskilda kommuner. Under hösten kommer KA emellertid att ordna regionala endagsseminarier som tar upp frågor om tillämpningen av de nya lönebestämmelserna.

Seminarierna är avsedda för löneombud och deras chefer, alltså de personer som på lokalplanet ansvarar för informationen om de nya lönebestämmelserna ("lokala utbildare"). I seminarierna kan 3–4 personer från varje kommun och samkommun delta. Vi kommer att meddela tiderna och platserna etc. för dessa seminarier senare, senast i augusti 2001.

Innehållet och tillämpningen av de nya lönebestämmelserna i AKTA kommer också att tas upp t.ex. på de kurser för kommunala chefer som ordnas av Kuntakoulutus.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                 Heikki Saipio