På svenska
Yleiskirje
17/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Elokuun kertasuoritus KVTES:ssa

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2001-2002 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 2 kohdan mukaan elokuun 2001 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 1.2.2001-15.8.2001 ao. kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleelle kertasuorituksena13x0,2 % eli 2,6 % heinäkuun 2001 varsinaisesta palkasta. Kertakorvauksen maksamisperusteena on tupo-sopimuksen mukaisen 1.2.2001 lukien toteutettavan järjestelyvaraerän osittaisesta myöhentämisestä 1.3.2002 saakka aiheutuvan palkkakustannusten säästön korvaaminen. Kertakorvauksen määrä on keskimäärin noin 280 mk.

Lukuisten kyselyjen johdosta ilmoitamme, että määräystä tulkitaan sen sanamuodon mukaisesti. 1.2.2001-15.8.2001 kestänyt palvelussuhde (voi sisältyä virkavapauksia tai työnteon keskeytyksiä) ao. kuntaan/kuntayhtymään riittää ja maksamisperusteena on heinäkuulta 2001 maksettu varsinainen palkka. Jollei palkkaa ole maksettu heinäkuulta, kertakorvausta ei makseta.

Pääsopijajärjestöjen edustajat ovat katsoneet kohtuuttomaksi sen, että työntekijä/viranhaltija ei saisi kertakorvausta esim. silloin, jos hänet on lomautettu noin 1-2 kuukauden ajaksi, joka sattuu juuri heinäkuuksi. Koska edellä mainittu työntekijästä/viranhaltijasta riippumaton tilanne on yleisesti koettu epäoikeudenmukaiseksi, on heille kohtuullista maksaa kertakorvaus silloin, kun heille ei ole maksettu heinäkuulta 2001 varsinaista palkkaa noin 1-2 kuukautta kestäneen lomautuksen tai työnantajan aloitteesta sovitun työnteon keskeytyksen vuoksi, jos palvelussuhde on ollut voimassa 1.2.-15.8.2001 ja jatkuu sen jälkeenkin. Maksamisperusteena on tällöin se varsinainen palkka, minkä ao. henkilö olisi saanut heinäkuulta 2001, jos työntekoa ei olisi keskeytetty.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                      Heikki Saipio