På svenska
Yleiskirje
13/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

XIV kunnallinen työmarkkinaseminaari Raumalla

XIV työmarkkinaseminaari järjestetään Raumalla 13.–14.6.2001. Seminaarin järjestäjinä ovat Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunta-alan pääsopijajärjestöt, Rauman kaupunki ja Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Seminaari on tänä vuonna koulutuspainotteinen. Koulutus käsittelee KVTES uusien palkkausmääräysten täytäntöönpanoa sekä 1.6.2001 voimaan tulevaa työsopimuslakia. Lisäksi seminaarissa kuullaan kokemuksia palkkausjärjestelmän kehittämisestä sekä katsaus kunnallisen henkilöstön määrään ja rakenteeseen vuonna 2000 ja vuoteen 2010.

Uusien palkkausmääräysten täytäntöönpanon onnistumiseksi on tärkeää, että kunnasta/kuntayhtymästä seminaariin osallistuvat sekä työnantajan että henkilöstön edustajat.

Seminaarin ohjelma, ilmoittautumislomake ja luettelo majoittumisvaihtoehdoista ovat liitteenä. Seminaariin tulee ilmoittautua 23.5.2001 mennessä. Osallistumismaksu on 900 mk. Maksu sisältää seminaarimaksun sekä kahvit ja ruokailun molempina päivinä.

Liitteenä on myös kysymyslomake, jonka välityksellä voidaan etukäteen lähettää seminaarin alustajille kysymyksiä, jotka liittyvät joko KVTES:n palkkausmääräysten täytäntöönpanoon tai työsopimuslakiin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                   Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                      Margareta Heiskanen

LIITTEET
XIV työmarkkinaseminaarin ohjelma 
Länsi-Suomen kesäyliopiston työmarkkinaseminaaria koskeva esite (ei sähköisessä muodossa)
Ilmoittautumislomake
Kysymyksiä alustajille -lomake