Suomeksi
Cirkulär
13/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XIV Arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det fjortonde arbetsmarknadsseminariet hålls i Raumo den 13–14.6.2001. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket, de centrala avtalsorganisationerna inom kommunsektorn, Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Årets seminarium består till stor del av utbildning. I första hand behandlas AKTA:s nya lönesystem och hur det skall införas samt den nya arbetsavtalslagen som träder i kraft 1.6.2001. Under seminariet får vi också ta del av erfarenheter från löneutvecklingsarbetet och en översikt över kommunernas personal år 2000 och utvecklingen fram till 2010.

För att kommunen/samkommunen skall lyckas bra med att införa de nya lönesystemen är det viktigt att både arbetstagare och arbetsgivare deltar i seminariet.

Program, anmälningsblankett och en förteckning över olika inkvarteringsalternativ medföljer som bilaga till cirkuläret. Seminariet hålls på finska. Anmälan skall göras senast 23.5.2001. Deltagaravgiften är 900 mark. I deltagaravgiften ingår seminarieavgiften samt kaffe och lunch båda dagarna.

Bifogat finns också en blankett man kan använda för att i förväg ställa frågor till seminariehållarna om lönebestämmelserna i AKTA eller om den nya arbetsavtalslagen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör         Jouni Ekuri

Utredningschef                       Margareta Heiskanen

BILAGOR
Programmet för det XIV kommunala arbetsmarknadsseminariet
Länsi-Suomen kesäyliopistos broschyr om arbetsmarknadsseminariet (ej elektroniskt)
Anmälningsblankett
Blankett för frågor till seminariehållarna