På svenska
Yleiskirje
9/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on tullut voimaan 1.1.2000 lukien (liite). Edun määriä ja lapsikorotusta on tarkistettu.

Osapuolet neuvottelevat vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta.

Neuvoteltaessa virka- ja työehtosopimusten tarkistamisesta on pidetty edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehottaa kuntia/kuntayhtymiä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                   Markku Roiha

Liite
1. Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta