Suomeksi
Cirkulär
9/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivsförsäkring

Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2000 (bilaga). Förmånens belopp och barntillägget har justerats.

Parterna förhandlar i december varje år om justering av denna förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

Vid förhandlingarna om justering av tjänste- och arbetskollektivavtalen har man med tanke på ett enhetligt bemötande av förmånstagarna ansett det viktigt att kommunerna och samkommunerna iakttar Arbetstagarnas Grupplivförsäkringspools och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågors tolkningar också då kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala arbetsmarknadsverkets uppmanar kommunerna och samkommunerna att informera förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman Markku Roiha

BILAGA
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit