På svenska
Yleiskirje
7/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimus 2000

Oheisena lähetetään tiedoksi neuvottelutulos koskien virkaehtosopimusta kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (Lääkärisopimus 2000) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt neuvottelutuloksen 1.2.2000. AKAVA-JS:n  piirissä asian käsittely on vielä kesken. Sopimuksen allekirjoittamisesta ilmoitetaan erikseen, minkä jälkeen toteutetaan sopimuksen edellyttämät palkantarkistukset ja muut palvelussuhteen ehtojen muutokset.

Lääkärisopimus on voimassa 1.2.2000–31.1.2001. Neuvottelutulos on ns. raharatkaisu, joka ei sisällä maksavia tekstimuutoksia. Sopimuksen rakennetta on teknisesti jossain määrin uudistettu.

Palkantarkistukset ja muut sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2000 lukien poikkeuksena terveyskeskusten hammaslääkärien liitteen 3 muutokset kuitenkin 1.4.2000 lukien. Siihen asti noudatetaan 15.1.2000 voimassa olleen lääkärisopimuksen määräyksiä. Sisällölliset muutokset on merkitty reunaviivauksin.

KVTES:n 2000 yleisiä määräyksiä kuten kokemuslisä- ja vuosilomamääräyksiä sekä matkakustannusten korvauksia koskevaa liitettä sovelletaan lääkärisopimuksen piiriin kuuluviin myös 1.2.2000 lukien.

Neuvottelutuloksen kustannusvaikutus on 3,1 %, josta yleiskorotuksen osuus on 2,6 % ja järjestelyvaraerän 0,5 %. Järjestelyvaraerä on käytetty kokonaan keskitetysti mm. II kalleusluokan poistamiseen palkkahinnoitteluista ja eräiden hinnoittelukohtien alarajojen tarkistuksiin.

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Ulla-Riitta Parikka          

Liitteet
1. Muistio sopimusmuutoksista
2. Lääkärisopimus 2000 (pikapainos)
3. Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.4.2000 lukien
4. Kunnalliseläinlääkäritaksa 1.2.2000 lukien
5. Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo 1.2.2000 lukien