På svenska
Yleiskirje
28/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2000 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2001 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt 1.10.1995 voimaan tulleen koulutussopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 2–6 yksilöidyt AKAVA-JS ry:n, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n, Kunta-alan unioni/KTV ry:n, Kunta-alan unioni/KVL ry:n ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2001 sekä liitteessä 1 yksilöidyt muutokset hyväksyttyyn vuoden 2000 ay-koulutukseen.

Lisäksi koulutustyöryhmä päätti kokoontua tarvittaessa seuraavan kerran kesäkuussa 2001 hyväksymään mahdollisia muutoksia hyväksyttyyn syksyn 2001 ay-koulutukseen. Siihen saakka koulutussopimuksen tarkoittama pääsopijajärjestöjen ay-koulutus toteutetaan kurssiaikojen,
paikkojen ym. tekijöiden suhteen tässä yleiskirjeessä ilmoitetussa muodossa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                   Markku Roiha

Liitteet
1. Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2000 ay-koulutukseen
2. AKAVA-JS ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2001
3. KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2001
4. Kunta-alan unioni/KTV ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2001
5. Kunta-alan unioni/KVL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2001
6. TNJ ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2001