Suomeksi
Cirkulär
28/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen: ändringar i fackutbildningen 2000 och godkänd utbildning 2001

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 2-6 uppräknade kurserna år 2001 som arrangeras av Akava-OS rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/KAT rf, Kommunfackets union/KTF rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt de ändringar i fråga om fackliga kurser 2000 som räknas upp i bilaga 1. Den största delen av fackutbildningen sker på finska.

Dessutom beslöt utbildningsgruppen att sammanträda nästa gång i juni 2001 vid behov för att godkänna eventuella ändringar i de fackliga kurser som godkänts för hösten 2001. Till dess gäller kurstider, kursplatser m.m. enligt detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman  Markku Roiha

BILAGOR
1.  Ändringar i fackkurser 2000
2.  Akava-OS rf:s fackkurser 2001
3.  Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf:s fackkurser 2001
4.  Kommunfackets union/KAT rf:s fackkurser 2001
5.  Kommunfackets union/KTF rf:s fackkurser 2001
6.  Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf:s fackkurser 2001