På svenska
Yleiskirje
23/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuminen

Terveys 2000 -tutkimus on valtakunnallinen terveystutkimus, jonka toteuttavat yhteistyössä Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Kansanterveyslaitos, Stakes, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, UKK-instituutti, yliopistolliset sairaalat ja eräät yliopistojen laitokset. Kansanterveyslaitos koordinoi hanketta. Tutkittavana on 10 000 satunnaisesti valittua henkilöä 80 eri alueelta ja tutkimus tehdään elokuussa 2000 – toukokuussa 2001. Tutkimuksen onnistumiseksi on välttämätöntä, että kaikki otokseen valitut henkilöt voivat myös käytännössä osallistua siihen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää terveyden, toimintakyvyn ja työkyvyn ajankohtainen tilanne ja viimeaikainen kehitys. Se tuottaa täysin uusia tietoja työikäisen väestön ja työvoiman terveydestä ja niihin vaikuttavista elintavoista, elinoloista ja työhön liittyvistä tekijöistä. Tulosten perusteella voidaan edistää ihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä kehittää koko terveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja sosiaaliturvaa sekä myös työelämää.

Tutkimus alkaa laajalla haastattelulla, jonka Tilastokeskuksen haastattelijat tekevät tutkimushenkilöiden kotona. Sen jälkeen heidät kutsutaan erittäin monipuoliseen terveystarkastukseen, johon kuuluu myös hammaslääkärin- ja lääkärintutkimus. Terveystarkastus  kestää 3–4 tuntia. Tutkittavat saavat käyttöönsä tutkimustuloksia ja ohjeita lääkäriltä. Osa tutkittavista kutsutaan myöhemmin jatkotutkimuksiin yliopistosairaaloihin ja eri tutkimuslaitoksiin.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä se ole työtä tai rinnastettavissa siihen. Tutkimuksen onnistumiseksi Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittaa kuitenkin, että työnantajat pyrkisivät järjestämään tutkimukseen kutsutuille mahdollisuuden osallistua siihen sopimalla kunkin kanssa erikseen tarvittavista töiden ja työajan järjestelyistä.

Valtion työmarkkinalaitos on lähettänyt samansisältöisen kirjeen ministeriöille, virastoille ja laitoksille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio