På svenska
Yleiskirje
1/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuntipalkkaisten työehtosopimus 2000

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on kokouksessaan 1.2.2000 hyväksynyt 28.1.2000 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen tuntipalkkaisten työehtosopimukseksi 1.2.2000–31.1.2001 väliseksi ajaksi. Kunta-alan ammattiliitto KTV ry käsittelee neuvottelutulosta edustajiston kokouksessa 8.2.2000. Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen tultua allekirjoitetuksi ilmoitetaan siitä erikseen.

Oheisena lähetetään tiedoksi otsikossa mainittua työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos. Vaikka neuvottelutulosta ei olekaan vielä ehditty käsitellä KTV:n edustajistossa, kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan asian kiireellisyydestä johtuen tarvittaessa ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin korotusten toteuttamiseksi ajallaan.

Tuntipalkkaisten työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on yleisen linjan mukaisesti kustannusvaikutukseltaan 3,1 %. Neuvottelutulos ei sisällä paikallista järjestelyvaraerää.

Korotukset ja vähäiset tekstimuutokset tulevat voimaan 1.2.2000 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti voimaantulopäivät vaihtelevat alkavien palkkakausien mukaan aikavälillä 31.1.–7.2.2000

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

Liitteet

1. Allekirjoituspöytäkirja perustunti- ym. palkkoineen ja eräin tekstimuutoksin
2. Työehtosopimuksen 26 § Vuosiloma
3. Liitteen 6 osaurakkahinnoittelusta osat D Rakennusten peruskorjaustyöt ja J Kaupunkimittaukset

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi