Suomeksi
Cirkulär
1/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetskollektivavtal för timavlönade 2000

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har vid sitt möte 1.2.2000 godkänt det förhandlingsresultat som nåddes tillsammans med Kommunsektorns fackförbund KAT rf 28.1.2000 som arbetskollektivavtal för timavlönade för tiden 1.2.2000–31.1.2001. Kommunsektorns fackförbund KAT rf behandlar förhandlingsresultatet vid representantskapets möte 8.2.2000. När arbetskollektivavtalet för timavlönade har undertecknats meddelas detta separat.

Som bilaga skickas resultatet av förhandlingarna om arbetskollektivavtalet för timavlönade för kännedom. Fastän förhandlingsresultatet ännu inte har hunnit behandlas av KAT:s representantskap kan man i kommunerna och samkommunerna på grund av sakens brådskande natur vid behov omedelbart vidta åtgärder för att få löneförhöjningarna genomförda i tid.

Förhandlingsresultatet för arbetskollektivavtalet för timavlönade har i enlighet med den allmänna linjen en kostnadseffekt på 3,1 %. Förhandlingsresultatet innehåller ingen lokal justeringspott.

Förhöjningarna och de obetydliga ändringarna i texten träder i kraft 1.2.2000 eller från början av närmaste lönebetalningsperiod. I praktiken betyder detta sannolikt att dagen för när förhöjningarna och ändringarna träder i kraft varierar från 31.1 till 7.2.2000 beroende på när lönebetalningsperioderna börjar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Pentti Hakola

BILAGOR
1. Underteckningsprotokoll inklusive grundtimlön och andra löner och vissa textändringar
2. Arbetskollektivavtalet: § 26 Semester
3. Delackord 6 D Totalrenovering av byggnader och Stadsmätning 6 J

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi