KT:n videotuotannon kehittäminen

Pyydämme tarjousta KT:n videotuotannon kehittämiseen, joka sisältää videoiden visuaalisen ohjeistuksen, sen mukaiset esimerkkivideot ja KT:n oman videotuotannon kehittämisen konsultoinnin.

Kaikkiin määräaikaan mennessä tulleisiin kysymyksiin on vastattu. 

Tarjoukset tulee jättää 16.5. klo 16 mennessä sähköpostitse: viestinta@kt.fi

Tarkennuksia esitettyjen kysymysten pohjalta

 

Palveluntarjoaja tuottaa kustakin videoteemastamme yhden esimerkkivideon. Videoteemamme ovat: 

 1. INFO: Ajankohtaisen aiheen info- tai koulutusvideo (noin 2–10 min): Asiantuntija kertoo esim. lainsäädännön tai työehtosopimuksen muutoksista. Infovideo on osa KT:n asiakaspalvelua, ja sen kohderyhmänä on KT:n työnantaja-asiakkaat. Esimerkki olemassa olevasta teeman videosta: Henkilöstöraportointisuositus 2021, Laskentatavat  ja Uuden työaikalainvaikutukset työnantajille 2020
 2. EDUNVALVONTA: Tuodaan esille omaa näkökulmaa ja toimintaa, avataan termejä ja tilastoja. KT:n tuottamaa omaa ns. yleissivistävä sarja, jossa käydään alan tilastoja, termejä tai käytäntöjä läpi lyhyesti, sisältää dioja ja puhetta / keskustelua. (1–12 min.). Videot ovat osa edunvalvontaa, ja sen kohderyhmänä on suuri yleisö, toimittajat, sidosryhmät. Videot tukevat KT:n asiakkaiden työnantajatoimintaa. Esimerkki olemassa olevasta teeman videosta: Kunta-alan sopimusneuvottelut 2022: Sopimukset palvelevat arjen toimintaa ja Kunta-alan sopimusneuvottelut 2022: Yhteinen näkemys kustannuksista ja niiden perusteista
 3. MAINOS: KT:n markkinointivideo, voi olla myös KT:n yleisesittely, toimitusjohtajan tervehdys (1–3 minuuttia). Kyse on yleisestä tiedottamisesta yleisölle, joka ei tunne KT:tä tai halutaan välittää organisaation terveiset. Esimerkki olemassa olevasta teeman videosta: Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen: Katsaus vuoteen 2018 HUOM: ko. teemasta tuotettava video on KT:n esittelyvideo, jossa kerrotaan keitä olemme ja mitä teemme. KT:lla ei ole organisaation esittelyvideoita. Käsikirjoituksen tuotamme itse/yhteistyössä. Video koostuisi kuvista ja äänestä tai toteutettaisiin animaationa. Hinnan voi esittää erikseen videosta ja animaatiosta. 
 4. TALLENNE: Tapahtumien tallenteet syntyvät erilaisista Teams-kokouksesta tai webinaareista/striimistä. Kohderyhmä: ko. tapahtumaan kutsutut. Esimerkki tallenteesta: Sote-sopimuksen ajankohtaiset,Kuntamarkkinat 2021

 

Videoita tulisi toteuttaa yhteensä 3 kpl sekä viimeistellä valmiiksi 1 kpl KT:n striimaama tallenne. Hinnan voi esittää siten, että kertoo, mitä hinta sisältää. Animaatioista voi antaa vaihtoehtona hinnan erikseen. Tallenne valmis tuotos, jonka toimitamme. Tähän palveluntarjoaja viimeistelee hieman visuaalista ilmettä mukaan sillä tasolla, että olettaa meidän myös kykenevän vastaavaan tasoon itsenäisesti.

Tuotettavat videot ovat ns. organisaation perusvideoita. Ne kuvataan joko KT:n tiloissa tai palveluntarjoajan studiolla. Esiintyjinä on KT:n asiantuntijoita.  Tuotamme  ja toimitamme palvelutarjoajalle videoissa käytettävät kuvat ja muut elementit. Osallistumme myös videoiden käsikirjoitukseen.

Videoiden visuaalisen ohjeistuksessa videoiden eri teemat tulee tunnistaa KT:n tuotannoksi, joten eri teemojen ilmeissä emme toivo suurta eroa. Erottava tekijä voi olla väri tai eroa aloituskuvassa. Erityisesti teemat info ja edunvalvonta ovat lähellä toisiaan. Mainos/markkinointivideossa voi leikitellä enemmän, ja jatkossakin saa poiketa enemmän muista videoista. 

Visuaalinen ohjeistus sekä videot tuotetaan yhteistyönä KT:n viestinnän kanssa. 

Visuaaliseen ohjeistukseen olisi hyvä sisällyttää ainakin 1 kommenttikierros. Videoiden visuaalinen ohjeistus kannattaa viimeistellä vasta eri teemavideoiden tuottamisen jälkeen, jolloin siinä voidaan hyödyntää videoiden tekemisen aikana saatua kokemusta. Videoiden visuaalinen ohjeistus helpottaa jatkossa meidän työtä videoita ja tallenteita editoidessa sekä niiden tilaamisessa. Ohjeistus tulee olemaan suuntaa antava, josta voimme myös poiketa. Aioimme sitä myös päivittää ajan kuluessa. 

Videokonsultointi on keskusteleva ja rento tapaaminen KT:n toimistossa, johon ei tarvitse valmistautua etukäteen. Esittelemme kuvauskalustoamme ja muita välineitä. Meillä on kysymyksiä, joista haluamme kuulla alan asiantuntijan näkemyksiä ja suosituksia. Tapaamisen jälkeen ei synny lisätyötä. Tapaamisella voidaan myös aloittaa toteutus valitun palveluntarjoajan kanssa.

Meillä on käytössä editointiin Dreambrokerin ja Fillmoran ohjelmat. Myös Photoshopilla olemme videoita editoineet. Emme ole sitoutuneet mihinkään edellä mainituista ohjelmista. Käyttäjiä ediointiohjelmalle on vähintään 5 henkilöä. Olemme avoimia myös muille editointiohjelmille, mutta emme halua videoiden visuaalisen ohjeen sitovan meitä tiettyyn ohjelmaan. Visuaalisen ohjeen toivomme ottavan yleisellä tasolla kantaa käytettäviin tyyleihin.

Tarjouksia olemme pyytäneet 6 alan yritykseltä. Kyse on kertahankinnasta. 

Toteutusaikataulu
AvaaSulje

KT:n videotuotannon kehittäminen olisi tarkoitus käynnistää touko-kesäkuun aikana ja se toteutettaisiin touko-syyskuun aikana.

Tarkempi aikataulu sovitaan valittavan palveluntarjoajan kanssa.

Videotuotannon nykytila
AvaaSulje

Tavoittelemme riittävän hyvää videotuotannon tasoa, ja haluamme pitää kynnyksen videoiden tuottamiselle matalana. KT:n viestintä vastaa KT:n videotuotannosta ja kuvaa sekä editoi itse useimmat KT:n videot ja tallenteet.

Tuotamme vuosittain lukuisia videoita ja tapahtumien tallenteita. Sisältö ja käsikirjoitus tuotetaan itse. Toteutus (kuvaus ja editointi) tehdään itse tai ostetaan ulkopuoliselta.

Vuonna 2021 KT:n YouTube-kanavalle vietiin yhteensä 44 eri videota ja tapahtumatallennetta. Näistä 14 näkyy julkisena ja loput 30 on piilotettuna.

Nykyisessä tuotannossa meillä on eniten tallenteita tapahtumista, mutta tavoitteena olisi tuottaa jatkossa enemmän edunvalvonta-/infovideoita. Markkinointivideoita on tehty vähiten (tuskin ollenkaan), mutta myös kynnys niiden tuottamiseen on ollut korkea.

Tallenteita tuotetaan paljon, ja niissä ei aina pääse vaikuttamaan tapahtuman tekniseen laatuun, joten ohjeistuksella halutaan tuoda yhdenmukaisuutta ja ohjeita tapahtumista editoituihin tallenteisiin. 

Karkeasti jaoteltuna KT:n videotuotanto sisältää kolme erilaista teemaa:   

 

 • INFO: Ajankohtaisen aiheen info- tai koulutusvideo (noin 2–10 min): Asiantuntija kertoo esim. lainsäädännön tai työehtosopimuksen muutoksista. Infovideo on osa KT:n asiakaspalvelua, ja sen kohderyhmänä on KT:n työnantaja-asiakkaat.  
 • EDUNVALVONTA: Tuodaan esille omaa näkökulmaa ja toimintaa, avataan termejä ja tilastoja. KT:n tuottamaa omaa ns. yleissivistävä sarja, jossa käydään alan tilastoja, termejä tai käytäntöjä läpi lyhyesti, sisältää dioja ja puhetta / keskustelua. (1–12 min.). Videot ovat osa edunvalvontaa, ja sen kohderyhmänä on suuri yleisö, toimittajat, sidosryhmät. Videot tukevat KT:n asiakkaiden työnantajatoimintaa. 
 • MAINOS: KT:n markkinointivideo, voi olla myös KT:n yleisesittely, toimitusjohtajan tervehdys (1–3 minuuttia). Kyse on yleisestä tiedottamisesta yleisölle, joka ei tunne KT:tä tai halutaan välittää organisaation terveiset. 
 • TALLENNE: Tapahtumien tallenteet syntyvät erilaisista Teams-kokouksesta tai webinaareista/striimistä. Kohderyhmä: ko. tapahtumaan kutsutut. 
Tarjouksen osat
AvaaSulje

Pyydämme tarjousta KT:n videotuotannon kehittämiseen, joka sisältää seuraavat KT:n videotuotannon kehittämisen osa-alueet:  

Videoiden visuaalinen ohjeistus 

KT:n videoiden visuaalinen ohjeistus koskee jatkossa sekä KT:n itse tuottamia että ulkopuolisilta hankittuja videotuotantoja.  

Ohjeistus varmistaa, että videot ovat jatkossa visuaalisesti yhtenäisiä, ja niissä on KT:lle ominainen tunnistettava tyyli. Videoiden visuaalinen ohjeistus perustuu KT:n graafiseen ohjeistukseen (2021) ja tulee osaksi tätä ohjeistusta. Video-ohjeistuksessa linjataan tarkemmin erilaisten videoelementtien ja efektien käyttöä sekä annetaan esimerkkejä ilmeen soveltamiseen. Se huomioi KT:n eri videoteemojen ja tallenteen il-meen siten, että ne ovat samaa sukunäköä, mutta toisistaan hieman erottuvia.  

Videoiden visuaalisessa ohjeistuksessa tulee ilmetä: 

 • Yleiset laatuvaatimukset: Videot julkaistaan YouTubeen sopivalla kuvasuhteella 16:9.  
 • Värit ja fontit: Otsikkotasot, tekstityksen määritelmät ja nimiplanssit. 
 • Saavutettavuus
 • Leikkaukset ja siirtymät, rajaukset ja kuvakulmat (+ kuvakoot) 
 • Tunnuksen käyttö  
 • Aloituskuva ja loppuanimaatio

Ohjeen mukaiset videot 

Tarjouksen tulisi sisältää esimerkkitoteutukset. Toteutettavien videoiden käsikirjoituksessa, sisällössä, esiintyjien kartoituksessa on mukana KT:n viestinnän tiimi. Toimitamme videoon kuvat ja esiintyjät/puhujat. Videoiden tekstityksen tuotamme itse. Julkaisemme videoita YouTube:ssa, jonka tekstitysominaisuutta hyödynnämme. Videoissamme saattaa olla tekstitys sekä suomen että ruotsin kielellä.

 1. INFO:Ajankohtaisen aiheen infovideon toteuttaminen (noin 5 min): esim. Perhevapaa-uudistuksen vaikutukset työnantajille, kuvataan KT:n tiloissa / Kuntatalossa / Palveluntarjoajan studiolla. 
 2. EDUNVALVONTA: Työmarkkatutkimuksen esitys kunta-alan palkkarakenteesta. Kuvataan KT:n tiloissa / Kuntatalossa / palvelutarjoajan studiolla (noin 5 min) 
 3. MAINOS: KT:n yleisesittely. Puhetta ja kuvaa. Voi olla myös animaatio. (2–3 minuuttia).  
 4. TALLENNE: KT:n tuottama ja toimittama tapahtumatallenne, jonka valittu toimittaja editoi ja viimeistelee visuaalisen ohjeen mukaan valmiiksi.  

Videokonsultointi 

Tarjouksen tulisi myös sisältää (noin 1 h) videotuotannon konsultointia KT:n viestinnän ja asiakkuuksien tiimille, jossa tutustutaan KT:n käytössä oleviin teknisiin laitteisiin, valaistukseen ja tilaan. Konsultointi tapahtuu Kuntatalolla, KT:n toimistossa. Konsultoinnin tuloksena KT:n viestintä saa vinkkejä oman videotuotannon kehittämiseen sekä mahdollisia suosituksia kaluston päivittämiseen. 

Tarjouksen sisältö
AvaaSulje

Tarjoukset tulee jättää 16.5. klo 16 mennessä sähköpostitse: viestinta@kt.fi

Tarjouksessa tulee esittää hinnat erikseen 1. videoiden visuaalisen ohjeistuksen, 2. esimerkkivideoiden tuotannon sekä 3. videotuotannon kehittämisen konsultoinnin osalta. Hinta ilmoitetaan alv 0 %. Hinnan lisäksi tarjouksessa on hyvä esittää arvio työmäärästä sekä mahdollisen lisätyön hinta. 

Hankintakriteerinä on edullisin kokonaishinta, joka sisältää tarjouspyynnön kaikki 3 osaa sekä mahdolliset matkakulut. Palvelusta maksetaan jälkikäteen ja maksut suoritetaan laskua vastaan. 

Pauliina Sievänen

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2077
Matkapuhelin:
+358 50 527 6390
Sähköposti:
Pauliina.Sievanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT