Uutinen

KT:n vuosikertomus on ilmestynyt – hyvinvointialueiden aloittaminen ja uusi hallitusohjelma leimasivat toimintavuotta 2023

KT:n toimintavuoteen 2023 vaikutti merkittävästi hyvinvointialueuudistus, joka toteutui vuosien valmistelun jälkeen. 

Kuntatalo.

KT kohdensi palvelujaan eri asiakasryhmille ja uudistui myös hallinnollisesti.  KT:n kokonaisuutta ja keskusjärjestötasoista toimintaa johti ensimmäistä kertaa hallitus ja sopimustoimintaa kunta-, hyvinvointialue- ja yritysjaostot.

 

Edunvalvonta oli monipuolista

Suomen hallitus vaihtui keväällä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen, palkansaajajärjestöjen sekä jäsenyhteisöjen kanssa toteutettiin hallitusohjelmavaikuttamista, jossa tuotiin esille työnantajille ja alalle tärkeitä asioita. Hallitusohjelman valmistuttua KT osallistui kolmikantaisiin työryhmiin, joissa työnantajien, työntekijöiden ja valtion edustajat valmistelivat muun muassa työrauhalainsäädäntöä, sosiaaliturvauudistusta ja aikuiskoulutustukea koskevia uudistuksia.  

Syksyn aikana pyrittiin sopimaan Suomen työmarkkinamallin uudistamisesta työmarkkinajärjestöjen kesken tässä onnistumatta, joten hallitus jatkoi omaa valmisteluaan. Palkansaajajärjestöjen tyytymättömyys hallituksen työmarkkinamallia ja työelämää koskevia uudistuslinjauksia vastaan aiheutti poliittisia työtaisteluja. Myös kunta- ja hyvinvointiala olivat työtaistelujen kohteena.

Eläke-edunvalvonta oli lisäksi keskeistä KT:n toiminnassa. Erityisesti työnantajien eläkemaksutaso sekä eläkeuudistus olivat esillä vuonna 2023. KT hoiti jäsentensä työmarkkina-asioihin liittyvää edunvalvontaa EU:ssa osallistumalla kansainvälisten työnantajaorganisaatioiden toimintaan. Työmarkkinatutkimus tuki selvityksillään ja materiaaleillaan niin edunvalvontaa, sopimustoimintaa kuin asiakaspalveluakin.

 

Vaikea neuvottelukierros saatiin päätökseen

Vuoden aikana saatettiin loppuun historiallisen vaikea kunta- ja hyvinvointialan sopimusneuvottelukierros, kun niin sanottu perälautaratkaisu syntyi. Neuvottelutoiminta jatkui koko vuoden ajan keskittyen mm. palkkausjärjestelmien uudistamiseen. Neuvotteluissa saatiin sovittua myös ratkaisuja, jotka helpottavat yleisesti työn johtamista ja toiminnan järjestämistä. TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyen käynnistyivät myös neuvottelut valtiolta kuntiin siirtyvän henkilöstön virka- ja työehtosopimusratkaisusta.

 

Asiakaspalvelun tarve kasvoi

KT teki yhteistyötä jäsenyhteisöjen edustajien kanssa 23 yhteistyöverkostossa. Neuvontapalvelua asiakkaille tarjottiin sekä verkkosivuilla että työnantajien Linja-palvelussa ja palvelusähköposteissa. Ohjeita ja tietoa jaettiin koulutusten, tapahtumien, sähköisten asiakaskirjeiden ja KT-lehden avulla. Viestintää ja asiakaslähtöistä toimintaa linjattiin, jotta palvelut kohdentuisivat asiakkaiden tarpeiden mukaan entistä paremmin.

Esimerkkejä KT:n koko vuoden palvelutoimintaa kuvaavista luvuista:
•    noin 175 000 käyntiä kuukaudessa kt.fi-verkkosivuilla 
•    38 tiedotetta ja 66 uutista verkkosivuilla
•    noin 7200 palvelusähköpostia työnantajaedustajille
•    noin 15600 myytyä julkaisua, joista pääosa sopimuskirjoja
•    6 KT-lehden numeroa, jonka painosmäärä 5000 kpl
•    520 julkaisua ja 6253 seuraajaa X:ssä 
•    76 järjestettyä koulutusta, joissa 8566 osallistujaa
•    71 muuta tapahtumaa, mukaan lukien verkostotapahtumat
•    94 asiakaskirjettä, joita lähetettiin yhteensä noin 88 000 sähköpostiosoitteeseen
 

Lue vuosikertomusta KT:n nettisivuilla>