Uutinen

Vuoden 2023 jäsenmaksut tulossa maksuun

Kaikilta KT:n jäsenyhteisöiltä peritään vuosittain jäsenmaksu, josta määrätään KT:n toimintaa ohjaavassa laissa. KT lähettää lähiviikkoina jäsenilleen laskun jäsenmaksun ennakkomaksusta.

Aiemmin KT:n jäsenmaksuista ovat vastanneet vain kunnat, mutta nyt toimintaamme ohjaava laki määrää, että maksu peritään kaikilta jäseniltä. Jäsenmaksuilla katetaan KT:n toiminnan vuosittaiset kustannukset.

Pääosa jäsenmaksusta laskutetaan alkuvuodesta

Jäsenmaksut perustuvat KT:n talousarvioon, jonka valtuuskunta hyväksyi joulukuussa. Kunnat ja kuntayhtymät sekä hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät ovat KT:n jäseniä lakisääteisesti. Lakisääteisten jäsenten määräysvallassa olevat yritykset voivat myös halutessaan liittyä KT:n jäseniksi.

Vuoden 2023 jäsenyhteisöjen maksuosuudet KT:n kustannuksista ovat yhteensä 8 094 394 euroa, josta peritään ennakkoon 80 prosenttia. KT lähettää ennakkomaksun mukaiset laskut jäsenilleen lähiviikkoina.

Kunkin jäsenen ennakkomaksun suuruus määräytyy jäsenyhteisöjen tammikuun 2023 palkkasumman perusteella. Jäsenyhteisön tämän vuoden ennakko-osuuden voi laskea jakamalla jäsenen tammikuun palkkasumman kaikkien jäsenten palkkasummalla eli 1 460 631 708 eurolla. Siitä saatu %-osuus on jäsenen osuus ennakkoon laskutettavasta 6 475 515 eurosta.

Vuoden 2023 maksuosuuslaskenta poikkeaa hyvinvointialueuudistuksen toteutuksen vuoksi pysyvästä käytännöstä. Lain mukaan jäsenmaksu määräytyy normaalisti kunkin jäsenyhteisön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen palkkatietojen mukaisessa suhteessa KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan verrattuna.  

KT ei tuota toiminnallaan voittoa, vaan vuoden aikana syntyneet kokonaiskustannukset katetaan jäsenmaksulla eli ennakko- ja tasauserillä. Tasauserä laskutetaan jälkikäteen KT:n vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2023 aikana KT:n jäseniksi liittyvien uusien jäsenyritysten maksut huomioidaan myös tasauserien laskennassa.

KT palvelee jäseniään monipuolisesti

KT toteuttaa laaja-alaisesti laissa kuvattuja edunvalvontatehtäviä kuten sopimus- ja neuvottelutoimintaa, jäsenkoulutusta, viestintää ja asiakasneuvontaa. KT tukee työnantajia henkilöjohtamisen ja työelämän kehittämisessä. Yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen kanssa toteutetaan työelämän kehittämistoimintaa.

Työmarkkinakeskusjärjestönä KT edistää yli 100 työryhmässä jäsenyhteisöjensä etuja. KT tarjoaa lisäksi ajankohtaista tietoa ja vertaistukea monissa työnantajaverkostoissa.

KT:n talousarviosta 64,2 prosenttia on henkilöstökustannuksia. Jäsenmaksulla katetaan kaikille jäsenyhteisöjen asiakasedustajille yhteinen palvelutarjonta. Yksittäiselle jäsenyhteisölle tarjotusta palvelusta KT voi periä erillisen kohtuullisen korvauksen. Näin menetellään esimerkiksi painotuotteiden tai lähikoulutusten osalta.  

Tarjoamme jäsenyhteisöille palvelua ja tietoa myös verkkosivuillamme, Linja-palvelussa, tapahtumissa ja koulutuksissa sekä KT-lehdessä. 

Muualla verkossa

Taloushallinto

Sähköposti:
talous@kt.fi